Holografisk Kinesiologi Nybesök

 

Holografisk kinesiologi HKT går djupt in i kroppen och letar efter vad som inte gör sitt jobb och varför. HKT aktiverar kroppens självläkning och stärker kroppens immunförsvar på ett naturligt sätt. Genom att läsa av kroppens nervsystem kan man identifiera vad som stör kroppen mest och ta reda på vad som hjälper kroppen att kommunicera samt visa vad som behövs för att stärka immunförsvaret. Jag arbetar med att ta bort grundorsaken till både stora och små problem som kan verka svårlösta och besvärliga.En behandling tar 1-2 timmar, under den ser jag vad din kropp tycker det är viktigast att arbeta med, oftast är det en bakterie, virus, parasit, kemikalie eller någon toxisk metall som ligger och stör så att du ej kan vara så pigg och frisk som du borde vara.Holografisk kinesiologi är utvecklad av Ulf Kilman på Kilmaninstitutet.

 

Holografisk Kinesiologi Återbesök

 

Ett återbesök går till på samma sätt som ett HKT Nybesök. Här tittar man dessutom så att det vi hittade på förra behandlingen är färdigbehandlat.


 

Kinesiologi

 

Med Kinesiologi arbetar man med att hitta vad din kropp behöver och behandla grundorsaken till olika tillstånd och symptom som kan upplevas som problem och svårlösta. Jag använder mig av muskeltester och diverse olika Kinesiologiska behandlingar för att hjälpa er kropp att självläka

 

Tuning

 

Tuning är en mental behandling som hjälper dig att göra rätt automatiskt. Det är en kinesiologisk metod som hjälper dig att gå på djupet och skapa bestående förändringar. Man märker oftast en effekt redan efter första behandlingen.

Behandlingen identifierar vad som blockerar dig eller utgör självdestruktivt beteende, tar bort det och ersätter med en mental programmering som gör att du obehindrat kan arbeta för att nå dina mål och känna glädje och tillfredsställelse på vägen.

Man kan behandla tex trauman, reducerar stress, hjälp att sluta röka, relationsproblem, beroende och medberoende problematik, viktnedgång, ta bort rädslor och mentala hinder, öka prestaionsförmågan. Förmåga att agera vinnande i tanke och känsla och styra sitt liv mot framgång. Behandlingen och text är framtagen av Charlotte Kilman på KilmanHealth.